Stefan Zweig  : "Aus freiem Willen und mit klaren Sinnen  - Aussichtslos"

 

 

“De ergste vloek die de techniek over ons heeft gebracht, is dat hij het ons onmogelijk maakt de actualiteit ook maar een seconde te vergeten. Vroegere geslachten konden in tijden van catastrofes vluchten in eenzaamheid en afzondering; ons was het voorrecht voorbehouden in dezelfde seconde alles te moeten weten en voelen dat ergens op de aarde aan verschrikkelijks gebeurt. Hoe ver ik me ook van Europa verwijderde, zijn lot vergezelde mij.”

 

Stefan Zweig : Herinneringen van een Europeaan.