obert Piccart

contact

about

text material

' Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps.'

ART-BlaBla  1

Robert Piccart (1953, Hasselt, België) .

 

Robert Piccart maakt schilderijen en foto's. Door de nadruk te leggen op esthetiek, verleidt Piccart de kijker tot een wereld van voortdurend zoekend evenwicht en het momentum dat de stroom van dagelijkse gebeurtenissen in relatie tot de geschiedenis articuleert. Er worden gebeurtenissen uitgebeeld die er alleen maar zijn om het menselijke drama te accentueren om ons bestaan te verhelderen en poëtische betekenis te vinden in het dagelijks leven.

 

Zijn schilderijen stralen soms een koud en latent geweld uit. Soms komt er onthutsende schoonheid naar voren. De inherente visuele verleiding, samen met  de beknoptheid van de beelden, verdiept  en verrijkt het pictorale begrip van hun vele betekenislagen .

 

 

500words.com

Robert Piccart (1953, Hasselt, België) .

 

Robert Piccart makes paintings and photographs. By emphasizing aesthetics, Piccart seduces the viewer into a world of perpetually seeking balance and momentum that articulates the flow of everyday events in relation to history. Events are depicted that are only there to accentuate the human drama in order to clarify our existence and find poetic meaning in everyday life.

 

His paintings sometimes radiate a cold and latent violence. Sometimes staggering beauty emerges. The inherent visual seduction, along with the brevity of the images, deepens and enriches the pictorial understanding of their many layers of meaning.

 

500words.com

google.translate